Business Threats - ManagerSOS

Zagrożenia biznesowe

Prowadzimy dochodzenia dotyczące zagrożeń związanych z bezpieczeństwem Twojej firmy. Niezależnie od tego, czy chodzi o ochronę interesów korporacyjnych przed agresywnymi konkurentami, ochronę pracowników, śledzenie nieprzejrzystych przepływów pieniężnych, czy zachowanie wewnętrznych informacji, detektywi ekonomiczni ManagerSOS zapewniają firmom, kontrahentom, współpracownikom i pracownikom najwyższy poziom ochrony i bezpieczeństwa, zabezpieczejąc ich przed wszelakiego rodzaju atakmi. Kluczowe zadania agencji detektywistycznej ManagerSOS to obsługa zagrożeń i różnych przypadków szantażu, problemów z nieuczciwymi partnerami biznesowymi, a także obrona przed skandalami. Ponadto dochodzenia korporacyjne często wiążą się z korupcją, zabójstwami oraz zastraszaniem. W przypadku specyficznych problemów nasi specjalnie przeszkoleni detektywi biznesowi opracowują skuteczne strategie obronne, aby szybko i efektywnie wyeliminować przyczyny problemów. Wiele średniej i dużej wielkości firm, menedżerów i dyrektorów już skorzystało z naszych usług  – nie tylko w rozwiązywaniu konkretnych problemów, ale także w kontekście doradztwa w zakresie bezpieczeństwa, analizy bezpieczeństwa i ryzyka, oraz zarządzaniu zgodnością ze standardami, ryzykiem nadużyć finansowych i oszustw oraz należytej staranności. Wraz z naszymi klientami nasi doświadczeni ekonomiści i eksperci opracowali skuteczne strategie, które efektywnie chronią ich firmy przed atakami z wewnątrz i na zewnątrz.

Nawiasem mówiąc, detektywi ekonomiczni z agencji detektywistycznej Manager SOS są wyosko wykwalifikowanymi wojskowymi lub osobami wyszkolenymi przez policję i pracują zgodnie z najwyższymi, międzynarodowymi standardami bezpieczeństwa. Częscto pracują na rzecz firm związanych z bezpieczeństwem i są doskonale zaznajomieni z zasadmi postępownaia z poufnymi informacjami.

Personel protection - ManagerSOS

OCHRONA DZIAŁAŃ OPERACYJNYCH

Sukces firmy zależy nie tylko od dobrych produktów lub usług, skutecznych strategii marketingowych i kwitnących rynków sprzedaży. Przede wszystkim silna wewnętrzna struktura firmy jest niezbędna do długotrwałego istnienia. Ochrona Twoich pracowników w dużej mierze może decydować o silei stabilości Twojej firmy na rynku. Konieczne jest również ochrona informacji, w posiadaniu których jest Twoja firma – w końcu nikt nie chce, aby [pufne informacje stały się publicznie dostepne. Aby przykrych niespodzianek pomożemy zapewnić najwyższe standardy bezpieczeństwa w Twojej firmie i zminimalizować ryzyko. Nasi detektywi gospodarczy gotowi sa przeprowadzić wszelkie niezbędne dochodzenia i analizy.

DORADZTWO W SPRAWACH BEZPIECZEŃSTWA

Oprócz dochodzeń w sprawach prywatnych, agencja detektywistyczna ManagerSOS skupiła się na zadaniach gospodarczych w międzynarodowym zarządzaniu dochodzeniami i walce z przestępczością białych kołnierzyków. Nasza wiedza obejmuje analizę zagrożeń, badanie domniemanych przestępstw gospodarczych, analizę słabych punktów i zagrożeń, ochronę dowodów, minimalizację strat oraz zapobieganie szantażom, oszustwom, kradzieżom, fałszerstwom itp. Dzięki naszym wielofunkcyjnym i międzynarodowym strukturom agencja detektywistyczna ManagerSOS działa szybko, wydajnie i dyskretnie we wszystkich tych obszarach. Agencja detektywistyczna ManagerSOS we Frankfurcie ma duże doświadczenie i doskonałe wyniki w rozwizywaniu tego typu spraw.

KONTROLA I OCENA RYZYKA 

Agencja detektywistyczna ManagerSOS oferuje usługi obejmujące wszystkie aspekty systematycznej identyfikacji, analizy, oceny, monitorowania i kontroli ryzyka. Zarządzanie ryzykiem jest potrzebne we wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza w przemyśle, biznesie, zdrowiu i polityce.

OCEAN KONTRAHENTÓW

Czy Twój kontrahent ma wystarczającą zdolność kredytową, płynność i dobrą reputację? Czy firma lub jej pracownicy byli kiedykolwiek zaangażowani w skandale? Czy pracują u nich fałszywi robotnicy lub znane są przypadki szpiegostwa przemysłowego w ich branży? Prywatni i ekonomiczni detektywi agencji detektywistycznej ManagerSOS oferują kompleksowe audyty firmowe, które pomagają budować zaufanie między Tobą a Twoimi partnerami biznesowymi.

Personel threates - ManagerSOS

KWESTIE PERSONALNE

Twoi pracownicy są podstawą Twojej firmy. Ich wiarygodność i lojalność są niezbędne dla bezpieczeństwa struktury korporacyjnej. Ale nie zawsze ma się taką gwarancję . Niestety błędy ludzkie są główną przyczyną luk w strukturze zabezpieczeń przedsiębiorstwa. Agencja detektywistyczna ManagerSOS, z siecią licznych ekspertów i badaczy biznesu, oferuje swoje doradztwo w celu opracowania strategii minimalizujących to ryzyko.

MONITOROWANIE PERSONALU

Niektórzy członkowie organizacji nie zawsze są uczciwi wobec swojego pracodawcy lub firmy. Aby zapewnić wiarygodność pracowników, w przedsiębiorstwie należy ustanowić różne mechanizmy bezpieczeństwa, w tym skuteczne i dyskretne monitorowanie pracowników. W niektórych przypadkach sensowne może być wdrożenie monitorowania pracowników w ramach zarządzania zgodnością w firmie. W oparciu o porady dyrektorów, ekonomistów i śledczych, agencja detektywistyczna ManagerSOS opracowała wiele skutecznych modeli ochrony interesów firmy przed nielojalnymi pracownikami.

FAŁSZERSTWO

Fałszowanie dokumentów przez osobę fizyczną lub osobę prowadzącą działalność gospodarczą zwykle ma na celu osiągnięcie osobistego zysku dla sprawcy za pomocą oszustwa. W skrajnym przypadku, takie zdarzenia mogą doprowadzić do utraty reputacja osób lub firm, których dotyczy ten proceder. Detektywi agencji detektywistycznej Frankfurt ManagerSOS mogą szybko i skutecznie zidentyfikować sprawców, a tym samym zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości.

TITLE TRADE

Title trading is the unlawful trading of titles. Frequently, false approvals are purchased, whereby a profession can be unlawfully found here. Title trading is accordingly close to imposition. The business detectives of ManagerSOS Frankfurt know how to quickly and clearly unmask the wrong titles.

FAŁSZERZE

Fałszerze często fabrykują dokumenty, referencje, certyfikaty kwalifikacji uniwersyteckich i zawodowych. Detektywistyczni menedżerowie ManagerSOS mogą pomóc w identyfikacji i unikaniu oszustów oraz szarlatanów, których można znaleźć zarówno w życiu prywatnym (małżeństwie), jak iw życiu biznesowym. W obu obszarach fałszywe tożsamości i kwalifikacje pozwalają sprawcom udawać, że nie są, czyniąc ich szczególnie niebezpiecznymi napastnikami.

Financial Threats - ManagerSOS

ODPOWIEDZIALNOŚĆ FINANSOWA

Wiele firm pracuje z pieniędzmi pochodzącymi z nieprzejrzystych, a nawet nielegalnych źródeł, lub doświadcza przypadków, w których legalne pieniądze w niewytłumaczalny sposób znikają z biznesu. Jeśli jednak jesteś odpowiedzialny za firmę, nawet jeśli nie popełniłeś żadnego wykroczenia, możesz zostać pociągnięty do odpowiedzialności za wszelkie nielegalne działania finansowe ze strony Twoich pracowników.

DEFRAUDACJE

Defraudacje są jedną z najczęstszych i niestety najbardziej niebezpiecznych metod przestępczości gospodarczej, które mają wpływ na przedsiębiorstwa. Agencja detektywistyczna ManagerSOS brała udział w wielu sprawach dotyczących różnego rodzaju oszustw i defraudacji, w tym dochodzeń dotyczących długów inwestycyjnych, oszustw inwestycyjnych, oszustw kapitałowych i upadłościowych, oszustw budowlanych, oszustw płacowych, itp.. Zapobieganie oszustwom dotyczy nie tylko firm, ale także sektora prywatnego. W szczególności prywatne oszustwa ubezpieczeniowe często występują w ramach sieci przestępczości zorganizowanej i często trudno jest organom publicznym prowadzić dochodzenia w sposób, który pociąga sprawców do odpowiedzialności. W wielu przypadkach jedyną opcją jest zatrudnienie niezależnego partnera, takiego jak agencja detektywistyczna ManagerSOS Frankfurt. Nasi detektywi biznesowi zdobyli wiedzę i wieloletnie doświadczenie w wykrywaniu oszustw, a dzięki ich wiedzy udało się już uratować wiele firm i prywatnych ofiar przed złymi konsekwencjami.

PRANIE PIENIĘDZY

Wielu menedżerów jest dumnych ze wzrostu i marż zysku swoich firm. Czasami jednak nie zdają sobie sprawy, że ich sukces polega na wprowadzeniu pieniędzy pochodzących z nielegalnych źródeł do legalnego obrotu finansowego i gospodarczego. NIestety, niewiedza nie chroni przed karą. Aby uniknąć prania pieniędzy lub wykryć nielegalne działania, sami menedżerowie firmy nie zawsze mogą sobie z tym poradzić. Z reguły ludzie, którzy zainwestowali znaczne środki w firmę, znacząco utrudniają tego typu procedury. W wielu przypadkach jedynym sposobem ochrony interesów firmy jest zatrudnienie niezależnych ekspertów, takich jak agencja detektywistyczna ManagerSOS, którzy są w stanie zidentyfikować pochodzenie przestępstwa i usunąć je szybko i dyskretnie ze struktury firmy.

WYJAWIENIE TAJEMNIC

Niestety niezliczone firmy są stale narażone na przypadkowe lub celowe rozpowszechnianie wewnętrznych i poufnych informacji do konkurencyjnych firm. Takie sytuacje mogą prowadzić do utraty reputacji i szkód finansowych, w najgorszym przypadku nawet do zniszczenia firmy. Wyjawieniu tajemnic często towarzyszy wymuszenie, korupcja i łapówki. Głównym problemem jest to, że organizacje często nie są w stanie zidentyfikować wewnętrznego źródła wycieków informacji. Najlepszym rozwiązaniem jest zatrudnienie profesjonalnej, doświadczonej siły, która oferuje obiektywny przegląd. Detektywistyczna agencja detektywistyczna ManagerSOS z powodzeniem pracowała nad tajemnicami korporacyjnymi i licznymi sprawami na szczeblu lokalnym i międzynarodowym w różnych sektorach przemysłu.

Secret and Assets Protection - ManagerSOS

OCHRONA TAJEMNIC

Z pewnością twoi konkurenci chcieliby poznać Twoje tajemnice biznesowe – listy klientów, cenniki, łańcuch dostaw lub szczegóły dotyczące nowych produktów. A niektórzy z twoich pracowników mogą chcieć sprzedać te tajemnice handlowe – jeśli cena jest odpowiednia. Agencja detektywistyczna Detective Manager zajmowała się już wieloma sprawami w dziedzinie zdrady i wie, jak szybko i dyskretnie zamknąć potencjalne luki w zabezpieczeniach własnej struktury firmy.

ECONOMIC ESPIONAGE 

Surely your competitors would love to know your business secrets – information about customer lists, pricing, supply chains or details about your new products. And some of your employees may even be willing to sell these trade secrets – if the price is right. The detective agency Detective Manager has already dealt with numerous cases in the field of betrayal and know how to close potential security gaps in their own company structure quickly and discreetly.

SABOTAGE

More and more companies are confronted with the problem of sabotage, for example, the intentional damage or destruction of equipment, machinery and infrastructure. It is often very difficult to see who is actually responsible for actions of this kind. In addition to unscrupulous competitors, internal employees of the company can become perpetrators themselves. Often the structure of the sabotage plot is multi-structural, which means that multiple perpetrators sabotage at different levels simultaneously. Thanks to the extensive international network of ManagerSOS detective agency, our economic investigators are able to quickly detect and prevent such cases before they happen.

UNFAITHFULNESS

Unfaithfulness is a crime. What do we mean by “infidelity” in this context? As a result of a breach of loyalty, the victim usually suffers economic damage. Therefore, the offense is a property crime. The most common areas of unfaithfulness are misappropriation of funds or company property, embezzlement of heirs and infidelity towards employees, executives or managers. In many cases, these deliberate actions within a company are difficult to detect. Potential victims tend to suffer from an emotional burden and are therefore often unable to adequately assess the situation. The independent and impartial approach of the detective agency ManagerSOS’s economic detective, on the other hand, is much more efficient, especially since the assumptions of the potential victim may also be wrong.

THEFT

In principle, theft is a criminal offense directed against third-party property. Particularly often mentioned characteristics are vehicle theft, data theft, burglary, identity theft, theft of property, transport theft, theft of stock, etc.

SCANDAL AND AFFAIRS DEFENSE (CONTAINMENT) 

Dangers due to scandals affect a lot of people in our society and have a particularly high crisis potential. Participants may not only be board members, directors, lawyers or public relations experts, but also VIPs and celebrities who stand for their brand. In these cases, it is important to deal with the current crisis quickly, effectively and discreetly and to identify the individual responsible for the crisis. The business detectives of ManagerSOS detective agency Frankfurt have handled cases for a large number of different companies and private individuals, successfully identified the cause of the problem and protected the reputation of the company or person.

PLEASE CONTACT US TO GET ADVICE REGARDING YOUR CASE.

Ask Our Detective

ManagerSOS – detective agency contact

Personal and private threats  – Personal protection: VIP Protection and preventive measures. Threats to reputation: wrongful suspicion, reputation management, scandals. Blackmail: Extortion, racketeering, coercion, psycho-terror, stalking, cyberstalking. Sexual threats: sexual abuse, issues in marriage and romance, romance scams (catfishing), affairs. Threats involving family and members and relatives: inheritance dispute, child abuse, abduction, human trafficking,  person search, murder. Business Threats – Personal protection: safety advice, risk and & security check, company review. Personel threats: employee monitoring, forgery, tittle trade, confidence tricksters. Financial threats: fraud prevention and detection, money laundering,  secret betrail. Secret and asset protection: economic espionage, sabotage, corporate infidelity, theft, scandals and affair defense (containment). Economic threats – Economic crimes: economic investigation, product piracy, cybercrime, cults, organized crimes, radicalization.

ManagerSOS – detective agency

Private and business investigations

  • Detective Agency Berlin
  • Detective Agency Frankfurt am Main
  • Detective Agency Munich
  • Detective Agency Köln
  • Detective Agency Stuttgart
  • Detective Agency Düsseldorf
  • Detective Agency Dortmund
  • Detective Agency Essen
  • Detective Agency Leipzig
  • Detective Agency Bremen